Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Forældrebetaling

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op.

 

  • Der står i mailen at forældrebetalingen (fortsat) kun må være 25 %, gælder det så nu også for de private, at man fremadrettet kun må tage det samme som kommunen i forældrebetaling?

Forældrebetalingen vil fortsat være et forhold mellem bestyrelse/ejer og forældrene og kan fastsættes individuelt.

 

  • Hvorledes sikres det, at privatinstitutioner fortsat kan fastsætte deres egen satser for forældrebetalingen uden at dette påvirker kommunens forøgede tilskud pga. midler til minimumsnormeringer?

Det sikres ved lov som det også er tilfældet i dag.