Nyt fra DLO - Minimumsnormeringer er aftalt og skaber A og B hold

Mandag d. 17. februar 2020

Regeringen og den støttepartier har nu aftalt en model for fordeling af de 500 mio kr. som skal bruges til ekstra personale i daginstitutionerne i år: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200217-politisk-aftale-om-udmontning-af-500-mio-kr-til-mere-paedagogisk-personale

 

Pengene tildeles på kommuneniveau, men det fremgår specifikt af aftalen, at private daginstitutioner ikke skal have del i midlerne. Regeringen har således med aftalen ønsket at gøre forskel på børn inden for den enkelte kommune.

 

Forskellen på børnene tager ikke hensyn til, at omkring 90% af de institutioner der er godkendt som 'private' reelt er forældre-drevne, non profit små daginstitutioner, som er lavet for at bevare små nære enheder i landdistrikter, hvor de kommunale institutioner er lukket. 

 

Daginstitutionerne får tildelt et tilskud pr. barn og tilskuddet har hidtil været det samme, uanset om der er tale om en kommunale, en selvejende eller en privat daginstitution. Tilskuddets størrelse er direkte forudsætning for ansættelse af nok personale.

 

Den nye aftale betyder derfor, at private daginstitutioner gives ringere betingelser for at sikre ordentlige normeringer for børnene. Eneste mulighed for de private daginstitutioner til at sikre ordentlige normeringer vil derfor være at hæve forældrebetalingen.

 

Regeringen har med andre ord med forslaget stillet daginstitutionerne ulige og har gjort forskel på ressourcestærke forældre, der kan sætte deres børn i privat institution og forældre med mindre indkomst får færre muligheder for valg af daginstitutioner til deres børn.