Børns Hverdag

Børns Hverdag 05 2021

Børns Hverdag handler om daginstitutionslivet for både børn og voksne; om pædagogik, ledelse og samarbejdet mellem hjem og institution. Og så handler Børns Hverdag om det politiske arbejde for bedre vilkår for daginstitutionerne.

 

Børns Hverdag udkommer 5 gange årligt i ca. 4.500 eksemplarer til DLOs medlemmer og andre abonnenter. Bladet sendes til daginstitutionen, der giver bladet videre til bestyrelsesmedlemmer og andre relevante læsere. 

 

Derudover kommer Børns Hverdag til institutioner, kommuner, politikere, seminarier samt private abonnenter, hvor det bidrager til at præge debatter og pædagogiske aktuelle problemstillinger.

Artiklerne i Børns Hverdag bruges som afsæt for bestyrelsesarbejde, studier, inspiration, viden og debat. Og bliver læst af forældre, pædagoger, pædagogiske konsulenter, seminarielærere, politikere og andre interesserede i børnepolitik.

Børns Hverdag er medlem af Danske Specialmedier, udgives af DLO og trykkes hos Jørn Thomsen/Elbo i Kolding.