Nyt fra DLO - Frit valg

Tirsdag d. 11. oktober 2022

De borgerlige partier i Danmark har i dag annonceret, at de vil have frit valg for borgerne i valg af velfærdsydelser. DLO ønsker - uanset partifarve hos en nye regering - at de små private dagtilbud drevet af pædagogiske ildsjæle skal sikres mulighed for at blive oprettet og drevet under rimelige vilkår.

 

Dagtilbud skal som i dag fortsat have samme krav til pædagogisk kvalitet som alle andre dagtilbud og være underlagt samme tilsyn. Men hvis dagtilbud også fremover skal kunne oprettes af pædagogiske ildsjæle og forældreinitiativtagere, skal det fortsat være muligt at oprette dem efter regler om dagtilbud i privat drift. Og så skal en ny regering sikre:

 

  • Transparens og ens regnemetoder i de offentlige tilskud til daginstitutionerne på tværs af kommunegrænser.
  • Bygningstilskud skal give reel mulighed for at oprette nye dagtilbud og finde gode, bæredygtige bygninger til børnene.
  • Endelig skal en uafhængig klageinstans kunne behandle uenigheder mellem dagtilbuddene og den kommunale forvaltning om fortolkning af reglerne for dagtilbudsdrift.

DLO mener, at børn, forældre og medarbejdere er forskellige, og det skal vi anerkende og dyrke, og diversitet understøtter et godt samfund og en dynamisk samfundsudvikling. Derfor er det godt for Danmark, at dagtilbud kan have forskellige pædagogiske kulturer og kan organiseres i forskellige driftsformer.

 

Hvis forældrene reelt skal have frit valg mellem forskellige dagtilbud skal det sikres, at det økonomiske grundlag for hver enkelt daginstitution er ens, så offentlige skattekroner i samme størrelsesorden følger barnet, uanset hvor barnet går i daginstitution.

 

For mere information, kontakt:

Sekretariatschef Tanja Krabbe

Tlf. 93399065