Nyt fra DLO - Landsmøde 2022: Tak for deltagelse

Mandag d. 7. november 2022

Tak til jer, der deltog i DLOs landsmøde fredag d. 4. november.

 

Det var en god dag i Odense med vigtige snakke om DLOs politiske arbejde de seneste to år, hvad vi forventer af den kommende tid samt fremtidig medlemsinddragelse. DLOs bestyrelse orienterede om planer for en mere flad struktur med mere dynamisk medlemsinddragelse. Det vil komme til at foregå gennem etablering af netværk alt efter, om man er selvejende med driftsoverenskomst, selvejende privat eller privatejet. Vi arbejder på, at disse kan mødes en gang i foråret, samt skabe kontaktmulighed så I kan forme lokale netværker og udpege en repræsentant.

 

Og så blev DLOs bestyrelse genvalgt efter gældende vedtægter .

 

Inden landsmødet havde alle medlemmer fået Årsberetningen for 2021-22 tilsendt. I den kan I læse meget mere om det politiske arbejde i årene, der er gået og årene, der kommer.