Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Overenskomstmæssige forhold

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op. 

 

***

 

  • Vi følger det samme lønniveau som de kommunale. Dog ligger vores pensionsprocent lavere, nemlig på 10 %. Bliver det også et af kravene til den nye aftale - at pensionsprocenten skal svare til de offentlige ansattes? (som vel ligger omkring de 13-14%?)

Det vil formentlig blive et krav at man generelt følger overenskomstniveau, også hvad angår pension.

 

 

  • Er der tale om overenskomstlignende (følge overenskomsten) eller skal man indgå overenskomst?

Der er tale om overenskomstlignende forhold og niveau.

 

 

  • Hvad er en rimelig lederløn, og hvordan kommer de frem til det? Jeg arbejder 50-60 timer om ugen da jeg er både pædagogisk leder og daglig leder. Kan jeg være timelønnede? 

Som overenskomstlignende niveau regner man et årsværk for 1924 timer. Lønniveauet afhænger af antallet af ansatte og de opgaver, som er omfattet som leder, fremgår af overenskomsterne, man kan læse mere her https://dlo.dk/tiltraedelsesoverenskomst-mellem-dlo-bupl.asp. Den politiske intention er at sikre, at der ikke udtages uforholdsmæssige beløb til løn og profit.