Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Medarbejdere og opkvalificering

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op. 

 

  • I privatinstitution XXX har jeg pt. 35 % pædagoger og 65 % medhjælpere. Er det ok, at vi udarbejder en uddannelsesplan for institutionens medhjælpere om uddannelse til pædagog inden 2030? 

Indfasningen er tænkt som fuldendt i 2024. Der vil blive en pulje til opkvalificering og også et særligt forløb for uddannelse med merit. De private vil have adgang til opkvalificeringspuljen. Man har ikke endnu fastlagt de tekniske principper for andele af uddannede/ ikke-uddannede og ledere.

 

 

  • Hvorledes sikres det, at private dagtilbud får adgang til midlerne til opkvalificering af pædagogisk personale?

De private daginstitutioner søger puljen på lige fod med de øvrige institutioner. Der stilles krav til de kommunale institutioner om dokumentation via en uddannelsesplan. Det er uafklaret, om det vil gælde de private daginstitutioner.

 

 

  • Hvorledes kan private dagtilbud sikres adgang til at benytte sig af opkvalificering af ansatte via meritpædagoguddannelse?

Via ovenstående.