Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Beregningsgrundlag

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op. 

 

  • I XXX kommunes godkendelseskriterier er der kun krav om 1 pædagogisk leder i vuggestuealderen 0-3 år. Kommunen har i beregningen af tilskuddet medtaget andelen af dagplejebørn, og vi har derfor fået tilskuddet efter den gennemsnitlige udgift for alderssvarende børn i kommunen. Deres begrundelse for, at vi ikke har fået det fulde tilskud har været, at vi ikke skulle følge uddannelsesgraden. Jeg kan blive bekymret for, at vi skal hæve vores andel af pædagogisk personale til den procentsats som i de kommunale vuggestuer (som pt. er 70 % pædagoger 30% medhjælpere) for at få del i minimumsnormeringerne fra 2021? 

Der er ikke taget aktivt stilling til, at dagplejeområdet skal udtages af beregningsgrundlaget.

 

  • Kommer vi til at få samme tilskud som de kommunale og ikke de 15-20 % mindre, som vi får nu? 

Der er ikke taget aktivt stilling til, at dagplejeområdet skal udtages af beregningsgrundlaget.