Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Omlægning af ejerform

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op. 

 

  • Kan vi omdanne institutionen til et ApS? Eller er det nok, at vedtægterne ændres, således at der er uddybet, at et evt. overskud skal gå til daginstitutionens drift? 

I aftalen står, at en eksisterende privatejet daginstitution kan fortsætte i privateje, så længe en vedtægt sikrer, at midlerne alene kan gå til institutionens formål. Dertil kommer, at tilsynet vil kontrollere det, samt eventuelle øvrige lovmæssige strukturer.

 

 

  • Som ejer af en privatinstitution registreres jeg som enkeltmandsvirksomhed (skatteteknisk). Hvis der ikke må tages overskud (profit) ud af virksomheden, og vi skal kunne dokumentere, at vi ikke gør dette, må vi skulle registreres som noget andet. Hvad kunne dette "andet" være, hvis vi fortsat skal være privatejet privatinstitution ? 

I aftalen står, at en eksisterende privatejet daginstitution kan fortsætte i privateje, så længe en vedtægt sikrer, at midlerne alene kan gå til institutionens formål. Dertil kommer, at tilsynet vil kontrollere det, samt eventuelle øvrige lovmæssige strukturer.