Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Værditab og erstatning

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op. 

 

  • Hvad ligger der i ”rammerne for låntagning for selvejende institutioner”,  forligsteksten side 6?

Man vil behandle problematikken og mulige løsninger i samarbejde med interessenterne i overgangsfasen.

 

  • Vil staten så garantere etablerings kapital til selvejende institutioner? Da jeg i sin tid købte den første institution, var der en gruppe, der havde forsøgt at etablere en selvejende institution og overtage den, jeg endte med at købe, men det kunne slet ikke lade sig gøre at finde kapital når der ikke var nogen, der satte huset på højkant. Det hører med til historien, at der i den gruppe var et forældrepar, der begge er selvstændige advokater, ligesom der var revisorer med i gruppen, som jeg antager har haft styr på tingene? 

Man vil tage problematikken med i processen sammen med interessenterne i overgangsfasen.

 

  • Hvorledes sikres retssikkerheden for de nuværende privatejede privatinstitutioners ejere, således disse ikke mister den økonomi, de hidtil har investeret i institutionen?

Man vil tage problematikken med i processen sammen med interessenterne i overgangsfasen.