Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Økonomisk tilsyn og sikring af midlernes anvendelse

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op.

 

  • Hvordan vil huslejens niveau blive beregnet – kvm-pris eller per barn? Vi har jo besluttet til at have flere kvm per barn for at skabe et bedre miljø for børn. Bliver vi straffet for det? 

Den politisk intention er at sikre, at der ikke udtages uforholdsmæssige beløb til en udlejer, som kan være samme person som ejer. Man forsøger med denne formulering at sikre, at eventuelle profitmuligheder ikke kan realiseres via en urimelig høj husleje. En vurdering af huslejens rimelighed vil formentlig bero på en vurdering foretaget af en kyndig.

 

  • Hvor meget kan jeg "lægge fra til dårlige tider"; som fx i denne corona-pandemi, hvor Gladsaxe Kommune intet har betalt til værnemidler, ekstra vikarer, ekstra rengøring og ekstra borde, så vi kunne overholde myndighederne krav?

Alle institutioner med en sund fornuft og rettidig omhu, vil lægge rimelige midler til side som budgetværn. Standard i kommunerne er typisk 3-5 %. Vi har ikke konkret viden om, hvorvidt der kommer særlige krav derom – det handler formentlig om forholdsmæssighed.

 

 

  • Ift. tilsyn hvordan vil man sikre, at særligt private institutioner ikke får økonomisk tilsyn, som går videre end kommunens tilsynsforpligtelse? Loven er ret klar om, at kommunerne netop ikke skal føre tilsyn med økonomi og rentabilitet.

Loven vil blive ændret sådan at tilsynet sikres adgang til oplysningerne.