Nyeste nummer

https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/dlo_5_2022/

 

Udsatte børn er et udtryk, der ganske ofte bruges, når vi skal beskrive børn og familier, der af meget forskellige årsager, oplever udfordringer med at mestre livet. Udsathed er på den måde et begreb, der peger på nogle helt konkrete problemer hos nogle bestemte familier. Det er på samme tid også et begreb, der potentielt kan handle om en meget bred gruppe af mennesker; for udsathed kan ramme alle, i korte eller længere perioder.

 

Udsathed bliver særlig tydelig i mødet mellem mennesker: Derfor handler Børns Hverdags temanummer blandt andet om vigtigheden i, at vi er opmærksomme i såvel daginstitutionernes hverdagspraksis som det sociale liv, der foregår rundt om, på hvordan vi taler om, ser på udsathed og især om mulighederne for at tilrettelægge den pædagogiske praksis med plads til de børn og familier, der i kortere tid eller længere tid har brug for det.

 

Børns Hverdag 05 2022      

 

Indhold. Børns Hverdag 05 2022

 

 

Børns Hverdag udsendes 5 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og disses bestyrelsesmedlemmer. Bladet sendes i 8 eksemplarer til institutionen, hvor det omdeles til bestyrelsen.

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.