Nyeste nummer

https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/4960486_boerns-hverdag-03-2022_e-paper/

 

I den styrkede pædagogiske læreplan er der et fremherskende fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. Det fremhæves, at netop læringsmiljøet skal udgøre selve den røde tråd i det pædagogiske arbejde.

Ved at arbejde med læringsmiljøer kan man løfte blikket og se på alt fra de fysiske rammer, antallet af børn og medarbejdere til hverdagens rytme og samspillet mellem børn og børn og børn og voksne. Paletten er bred.

 

I Børns Hverdag har vi zoomet ind på blandt andet børnenes spor i læringsmiljøet, på børn med fysiske udfordringer og hvordan de bedst inkluderes i læringsmiljøet og på hvordan planlægning og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde giver flere strenge at spille på.

 

 

Børns Hverdag 03 2022      

 

Indhold. Børns Hverdag 03 2022

 

Børns Hverdag udsendes 5 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og disses bestyrelsesmedlemmer. Bladet sendes i 8 eksemplarer til institutionen, hvor det omdeles til bestyrelsen.

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.