Nyeste nummer

https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/dlo_4_2021/

 

Selve ordet opdragelse klinger måske gammeldags i en tid, hvor vi ofte taler om dannelse og udvikling. Ikke desto mindre dukker opdragelse ofte op i debatter og diskussioner, når det handler om børn og unge. Tit når vi taler om forældres rolle som opdragere, sjældnere når vi taler om daginstitutionernes rolle i børns liv. Men opdragelse finder sted både i hjem og daginstitution og i samspillet mellem de to.

 

I Børns Hverdag sætter vi bl.a. fokus på den opdragelse, der finder sted i hverdagen og gennem rutiner i institutionen. Vi ser på, når værdier i hjem og institution ikke nødvendigvis spiller sammen. Og vi hører fra tre generationer med henholdsvis erfaring som opdragere og som den, der opdrages.

 

Børns Hverdag 04 2021  

Indhold. Børns Hverdag 04 2021
 

 

Børns Hverdag udsendes 6 gange årligt til alle medlemsinstitutioner og disses bestyrelsesmedlemmer. Bladet sendes i 8 eksemplarer til institutionen, hvor det omdeles til bestyrelsen.

 

Ønsker du at tegne abonnement?

Se priser og abonnementstyper her.