Minimumsnormeringer

Først i december 2020 blev en ny aftale om minimumsnormeringer aftalt mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. 

 

Aftalen kommer oven på et år præget af usikkerhed for fremtiden for de private institutioner. Politiske røster har talt om at lægge den private driftsform helt i graven, andre om at begrænse muligheden for privat drift. Med aftalen om minimumsnormeringer, som regeringen og dens støttepartier netop har præsenteret, fik vi endelig en afklaring af fremtiden for landets mange privatejede daginstitutioner. Aftalen kan læses her. 

 

DLO samarbejder tæt med øvrige organisationer om de privatejede daginstitutioners situation og vilkår, og vi har fulgt forhandlingerne tæt og forsøgt at sætte vores aftryk på aftalen i det omfang, det overhovedet var muligt. Den betyder blandt andet, at minimumsnormeringer fremover vil komme alle børn i alle typer af daginstitutioner til gode. Men også at der sker en stærk begrænsning i muligheden for at oprette og drive privatejet  daginstitution. 

 

For de eksisterende privatejede byder fremtiden på to mulige veje: at omlægge til selveje eller fortsætte som privatejede, men med nye vedtægter der sikrer, at der ikke kan udtages profit. 

 

Det har været vigtigt for DLO at sikre sine medlemmer andre veje end blot et krav om ophør eller omlægning til selveje med meget kort varsel. Vi kommer derfor til at forhandle om regler for overgangsordninger, der bedst muligt tilgodeser den enkelte private ejer og iværksætter, som står over for store omvæltninger.

 

Vi sender meget mere information direkte til vores medlemmer. Kontakt os endelig med spørgsmål.

 

Læs også DLOs pressemeddelelse, hvor vi udtrykker vores holdning til den nye aftale.