Den styrkede læreplan

DLO har været med til at udarbejde den styrkede læreplan og har især arbejdet for at sikre et værn om den pædagogiske faglighed, så de nye læreplanstemaer indebærer fuld metodefrihed. DLO værdsætter, at læreplanerne fremover er institutionernes egne og ikke skal godkendes af den kommunale forvaltning. DLO bakker op om de overordnede læreplanstemaer, der sætter legen i højsædet. Se DLOs høringssvar til den styrkede læreplan her og læs mere om ændringerne, som DLO fik igennem her, så der blev Fuld metodefrihed

 

Du kan få inspirationsmateriale her til implementering af styrket læreplan

 

DLO var repræsenteret i Børne- og Socialministerets Mastergruppe for en styrket pædagogisk læreplan i 2016-17. Mastergruppen bestod af praktikkere og videnspersoner samt repræsentanter fra forskellige interessentgrupper som BUPL, FOA, BKF, FOLA, KL og DLO.

 

Mastergruppen skulle udarbejde et pædagogisk grundlag, som skal danne rammen for det pædagogiske læreplansarbejde i danske dagtilbud. Masteren beskriver en fælles forståelse af det pædagogiske grundlag for dagtilbud, herunder børnesyn, dannelse, leg, børnefællesskaber, læringsmiljøer, forældresamarbejde, børn i udsatte positioner og overgange. Master for en styrket pædagogisk læreplan kan findes her: http://socialministeriet.dk/media/18856/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

 

Seks arbejdsgrupper, nedsat fra juni til oktober 2016, skulle ud fra det pædagogiske grundlag og rammen beskrevet i Masteren udfylde og kvalificere de seks læreplanstemaer og komme med forslag til nye overskrifter og beskrivelser af læreplanstemaerne, men med plads til metodefrihed, lokal forankring og faglig refleksion ude i dagtilbuddene.

 

DLOs konsulent Sanni Maria P. Korsgaard, sad i Mastergruppen og siden i arbejdsgruppen for læreplanstemaet 'Natur og naturfænomener'. Du kan kontakte DLO for yderligere information, udviklingsarbejde eller oplæg om Den styrkede pædagogiske læreplan.