Nye rammer for private daginstitutioner

Regeringen og dens støttepartier (SF, EL, R) samt Alternativet indgik 11. oktober 2021 en delaftale om de fremtidige rammer for private daginstitutioner. Aftalen er alvorlig for privatejede daginstitutioner, men også udfordrende for mange øvrige daginstitutioner godkendt i privat drift, og potentielt for hele det ikke-offentlige daginstitutionsområde på sigt.

 

De centrale punkter i aftalen er:

 

Nuværende selskabsejede private daginstitutioner, hvor der er en klar adskillelse mellem ejer og tilbuddets økonomi, skal fra 2025 ifølge vedtægten kun have formål i henhold til dagtilbudsloven. Der skal laves et revisorgodkendt regnskab som skal godkendes af kommunen, hvoraf det fremgår, at tilskud og forældrebetaling alene går til drift (inklusiv personlig honorering). Det vil være muligt at afdrage på lånefinansierede investeringer, der knytter sig til driften af institutionen, og der vil være mulighed for opsparing.  

 

Private daginstitutioner, der er selvejende i deres drift, skal fra 2025 alene have formål ifølge deres vedtægter i henhold til dagtilbudsloven. Personer, der udlejer ejendomme til institutionen, kan ikke være medlem af bestyrelsen af nyoprettede daginstitutioner.

 

Nuværende privatejede daginstitutioner, hvor der ikke er adskillelse mellem ejer og tilbuddets økonomi (fx enkeltmandsvirksomheder) skal fremover lave et revisorgodkendt regnskab som skal godkendes af kommunen, hvoraf det fremgår, at tilskud og forældrebetaling alene går til drift (inklusiv personlig honorering). Retten til at fortsætte denne type privatejede daginstitutioner er personlig, hvilket vil sige at en eventuel overdragelse skal ske til de nævnte selvejende eller selskabsejede konstruktioner.  

 

Private daginstitutioner fremover alene kan oprettes som selvejende, som selskaber (med klar adskillelse af ejer og tilbuddets økonomi), eller af en fri- eller privatskole. Der kommer også nye krav til eksisterende institutioner:

 

Den planlagte lovproces er, at der i februar 22 vil blive fremsat forslag til ændring af dagtilbudsloven, som forventes at træde i kraft 1. juni 22 og de nye krav skal gælde efter en overgangsperiode på tre år, dvs. fra 1. juni 25. 

 

DLO vurderer, at aftalen er problematisk for især de mange iværksættere, der har banket egen institution op fra bunden og med egen økonomi som sikkerhed. Aftalen er samtidig en reel trussel mod hele det ikke-offentlige dagtilbudsområde på sigt, fordi der fremover bliver meget svært for ildsjæle, foreninger og forældrekredse at oprette nye ikke-offentlige daginstitutioner. Endelig er aftalen problematisk for selvejende daginstitutioner godkendt i privat drift, hvor man ønsker at oprette flere daginstitutioner inden for samme konstruktion og i egne bygninger.

 

 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse ministeriets en nyhed om delaftalen