Bestyrelsesmedlemmer

Det er en af DLOs fornemmeste opgaver, at hjælpe bestyrelser i daginstitutionerne. Det betyder at hver enkelt bestyrelse og hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan drage nytte af DLO på en lang række punkter.

 

Som medlemmer får jeres bestyrelse rådgivning og sparring, om bl.a.:

  • Driftsaftaler for selvejende daginstitutioner
  • Godkendelse af private daginstitutioner
  • Vedtægter for dagtilbud
  • Forretningsorden
  • Øvrige driftsforhold

Desuden kan man få hjælp til håndtering af arbejdsgiveranliggender, for eksempel rekruttering, personalesager, afskedigelsessager og meget mere.

 

Hjælp til nye bestyrelser

Desuden hjælper DLO nye bestyrelser med at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet, blandt andet ved: 

  • Skræddersyede bestyrelses- og introduktionskurser
  • Håndbog for forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner
  • Håndbog for bestyrelsen i selvejende daginstitutioner
  • Rådgivning via telefon og mail
  • DLOs blad Børns Hverdag med relevante artikler