Udregn pris - regneeksempel

Medlemsprisen pr. 2023 hos DLO beregnes som

  • et årligt beløb pr. barn (i henhold til normering)
  • dertil et grundbeløb på kr. 1.500 inkl. moms.

Grundbeløbet dækker et (obligatorisk) bestyrelsesabonnement på DLOs tidsskrift Børns Hverdag, som udkommer 5 gange årligt og sendes i 8 eksemplarer til institutionen, så både leder og bestyrelsesmedlemmer kan få et eksemplar af bladet.


Der findes 3 medlemskategorier  

 

Gruppe 1

59 kr. årligt pr. normeret barn                     

For selvejende og puljeordninger som kun er medlem af DLO

 

Gruppe 2

35 kr. årligt pr. normeret barn

For kommunale institutioner & organisations-tilknyttede selvejende institutioner

 

Gruppe 3              

490 kr. årligt pr. person

For personlige medlemmer.

 

Et regneeksempel

Nedenstående regneeksempel giver et indtryk af, hvad det vil koste for en 50-børns børnehave at være medlem af DLO. Eksemplet medregner nogle af de besparelser/rabatter, som medlemmet kan opnå.

 

 UDGIFTER for gruppe 1-medlem

 

 Årligt kontingent (50 børn X 59 kr.):                                              

  2.950,00 kr. 

 Abonnement Børns hverdag:

  1.500,00 kr.

 Bruttoudgift ifm. DLO-medlemskab:

  4.450,00 kr.

 

 

 BESPARELSER (medlemsfordele)

 

 Rabat ved 2 medarbejderes deltagelse i DLO-konference

 - 1.600,00 kr.

 Rabat ved telefonisk rådgivning (gratis for medlemmer)

 - 1.995,00 kr.

 Rabat vedr. abonnement på Børns hverdag

 -    175,00 kr.

 NETTO-MERUDGIFT

      680,00 kr.

 

Du kan ved at bruge vores kontingentberegner selv regne ud, hvad det vil koste for lige netop din institution at være medlem af DLO.

Download Excel-arket og følg vejledningen:

Kontingentberegner 2023.