Ledere og ejere

I dagligdagen er det ofte daginstitutionsledere, der bruger DLO, hvad enten det er fordi lederen kontakter DLO på vegne af bestyrelsen eller forældrebestyrelsen, eller fordi daginstitutionslederen selv har nogle spørgsmål eller behov for hjælp hos DLO.

 

I forhold til daginstitutionsledere og ejere af private daginstitutioner, kan DLO f.eks. hjælpe med:

 

Juridisk bistand i forhold til:

 • Driftsaftaler
 • Vedtægter
 • Forretningsorden
 • Huslejekontrakter
 • Bestyrelsesarbejde
 • Driftsgaranti
 • Kommunal godkendelse, etc. 

Rådgivning om løn- og personaleforhold

 

Spørgsmål i forbindelse med det Kommunale Tilsyn

 

Økonomi

 

Hjælp til afholdelse af

 • Lederudviklingssamtaler
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Sygesamtaler
 • Tjenstlige samtaler