Priser

DLOs medlemmer har adgang til gratis rådgivning og en række kurser og skræddersyet undervisning til særligt lave priser.

 

Download: Priser for rådgivning og kurser 2020 (pdf - 149 kb)

 

DLO har i 2017 opgraderet vores juridiske rådgivning med ansættelse af sekretariatschef, cand. jur. Tanja Krabbe og vores erfarne rådgiver cand. jur. Frederik Blichfeldt, der superviserer sekretariatet og også rådgiver direkte i udvalgte sager. Med kvalitetsløftet er i 2018 indført et mindre gebyr på kr. 1.000,- for rådgivning i afskedigelsessager. 

 
DLO fakturerer medlemsinstitutioner, som rekvirerer DLOs konsulenter til personlig deltagelse i møder og forhandlinger på institutionen for et fremmødegebyr på kr. 1.995,-. Der er tale om et ensartet gebyr, der gælder i hele landet og som er uafhængigt af opgavens varighed. Gebyret er indført for at bidrage til finansieringen af DLOs konsulentfunktion, hvortil der bruges mange ressourcer på rejsetid og transportomkostninger.