Bliv medlem af regionsbestyrelsen

Kære Bestyrelsesmedlemmer, ledere i, eller ejere af institutioner, der er medlem af DLO og personlige medlemmer af DLO:
 
DLOs Regionskreds har brug for dig!
 
Regionsbestyrelsen i en DLO-Region bør bestå af 3-7 frivillige og socialt engagerede mennesker.
 
I nogle af DLOs Regionsbestyrelser er der ledige plader i bestyrelsen, og generelt står DLOs Regionsbestyrelser i et vist omfang overfor et behov for et "generationsskifte".
 
Vi har derfor generelt et behov for en tilgang af aktive og interesserede personer, der kan bidrage med nye friske øjne og frivillige kræfter.
 
De selvejende og private daginstitutioners forhold og vilkår i Regionernes områder - og generelt på landsplan - er i centrum for Regionsbestyrelsernes arbejde.
 
Regionsbestyrelserne afholder ca. 4 møder om året, og for de særligt interesserede og aktive er der mulighed for at repræsentere den lokale DLO-Region i DLOs øvrige ledende organer og udvalg (Kredsudvalg, Landsmøde, Bestyrelse m.m.).
 
Som medlem af en af DLOs 5 Regionsbestyrelser får du:

  • Indflydelse på DLOs interessevaretagelse for de selvejende og private daginstitutioner i Danmark
  • Mulighed for at være med til at udvikle og arrangere lokale aktiviteter for medlemsinstitutionerne
  • Indsigt og føling med hvad der rører sig på daginstitutionsområdet både lokalt, regionalt og på landsplan
  • Adgang til indflydelse på DLOs arbejde og virke som Interesse- og serviceorganisation
     
    Med venlig hilsen
    DLO