Organisation

DLO består af 5 regioner (regionskredse) svarende til det regionale Danmarks-kort.

 

Kredsbestyrelses-medlemmerne vælges lokalt af DLOs medlemmer.

 

Kredsene og og de organisationer, der er medlem af DLO udgør DLOs landsmøde, der mødes hvert andet år i lige år. Landsmødet vælger landsformanden (LF), godkender økonomien og kan ændre DLOs vedtægter.

 

Mellem landsmøderne træffes beslutningerne af Bestyrelsen, der består af:

  • Landsformanden
  • 3 repræsentanter valgt af kredsudvalget (de regionale kredse)
  • 3 repræsentanter valgt af de organisationer der er medlem af DLO

 

Mellem bestyrelsesmøder kan opgaverne varetages af det af bestyrelsen valgte formandsskab (landsformanden og to næstformænd) - samt af den ansatte daglige ledelse.