Paraplyorganisationer

DLO samarbejder med en række organisationer, hvis formål det bl.a. er at oprette og administrere selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private daginstitutioner.
Følgende organisationer/virksomheder er organisatorisk medlem af DLO:

 

Børneringen

Danske Daginstitutioner

KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig

Det københavnske Asylselskab

De danske Børneinstitutioner i Aabenraa

Sammenslutningen af Rudolf Steiner børnehaver og vuggestuer

Dansk Friskoleforening

Titibo-gruppen

Foreningen af Kristne Friskoler

Danmarks Private Skoler

 

Organisationernes administrative chefer mødes jævnligt til såkaldte "forretningsførermøder", for udveksling af erfaringer, gensidig information og drøftelse af fælles tiltag og initiativer. DLOs sekretariatschef er koordinator og sekretær for dette samarbejde.