Tiltrædelsesoverenskomst mellem DLO og FOA

DLO har indgået tiltrædelsesoverenskomst med FOA, som de enkelte medlemsinstitutioner, der er godkendt til privat drift eller som puljeordning, kan tiltræde ved underskrift af en tiltrædelsesaftale.

 

Se overenskomsten og DLOs orientering om resultaterne:

 

  • De nye protokollater 
  • Orientering om den nye overenskomst
  • Samlet overenskomst 2021-2024 DLO - FOA

 

Overenskomsten 2021-2024 er på arbejdsgiverside foregået i et fællesskab mellem DLO, Børneringen, FDDB, Fobu og Spia. Det sikrer større ensartethed blandt ansættelser i de private daginstitutioner og er et signal om fællesskab i sektoren.

 

DLO har sammen med de andre organisationer blandt andet haft et fokus på at skabe ensartet vilkår på tværs, sammen skaber vi afsæt bredere viden og stærkere kræfter i den fælles forhandling, som også skal tage højde for de vilkår, som er fundamentet for de private dagtilbud.

 

Overenskomstens økonomiske ramme bygger på de kommunale overenskomstforlig.

 

Det er vigtigt, at vi forsat kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere i vores private institutioner, det skal den ny overenskomst medvirke til.

 

Pension og grundløn er forbedret, og det er en række tillæg også. Samtidig har vi ønsket at forenkle overenskomstens tekster og tydeliggøre hvordan reglerne skal tolkes og anvendes i praksis.

 

Alle tillæg der i overenskomsten er oplyst i prisniveau 31. marts 2000 skal pr. 1. april 2021 prisreguleres med 1,442796 %. Se aktuelle satser og reguleringsprocenter her http://www.e-pages.dk/foa/678/ 

 

Tiltrædelse

Institutioner, der er medlem af DLO, og som ønsker at tiltræde overenskomsten, kan tiltræde overenskomsten ved at udfylde og underskrive en tiltrædelsesblanket. Tiltrædelsesaftalen sendes til underskrift hos DLO og herefter FOA. Herefter er det pædagogiske personale institutionen omfattet af overenskomsten mellem DLO og FOA. Det er gratis for medlemsinstitutioner at tiltræde overenskomsten.

Tiltrædelsesblanket DLO-FOA-overenskomsten

 

OBS: Det er vigtigt, at give DLO besked, hvis I ønsker at udtræde af DLOs overenskomst.

 

 

Tidligere overenskomster

  • DLO-FOA Overenskomst 2018-2021
  • DLO-FOA Overenskomst 2015-2018 
  • DLO-FOA Overenskomst 2013-2015
  • DLO-FOA Overenskomst 2011-2013