Hvidbog om selvejende institutioner

"Dialogforum" fungerede i perioden 2003-2010 med det formål at arbejde for at forbedre de selvejende institutioners vilkår. Dialogforum bestod af en række frivillige, sociale organisationer, der driver eller repræsenterer sociale selvejende institutioner af enhver afskygning. Det være sig:

  • Daginstitutioner
  • Plejehjem
  • Væresteder
  • Kvinde-krisecentre
  • Døgninstitutioner
  • etc.

Dialogforum blev etableret i 2003 fordi det viste sig, at de eksistentelle problemer som mange selejende daginstitutioner oplever, er karakteristisk for alle andre former for selvejende daginstitutioner. I Dialogforum var  DLO repræsenteret ved sekretariatschef Morten Kyst, der sad Dialogforum`s styregruppe. Dialogforum udgav i 2004 en hvidbog for selvejende institutioner.

Download: Hvidbog om selvejende institutioner (doc - 172 kb)